Condicions d'ús

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

ANETO NATURAL es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de comerç electrònic i protecció de dades de caràcter personal.

Obligacions de l´Usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Tenda, a adquirir els Productes i a utilitzar cada un dels serveis de la Tenda de forma diligent, de conformitat amb la Llei, la moral, l’ordre públic i lo disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix d’abstenir-se de utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i ús de la Tenda per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als bens i drets d´ANETO NATURAL, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

L’ús de la Tenda està reservada per a Usuaris majors d’edat.

Productes i preus

Els Productes oferts a la Tenda són idèntics en format i característiques als distribuïts pels canals comercials ordinaris.

Els Productes s’entregaran amb una data de caducitat sempre superior a sis mesos, sent habitual entre nou i dotze mesos. ANETO NATURAL ofereix garantía legal del producte durant el seu termini de caducitat.

ANETO NATURAL és reserva el dret a decidir, en cada moment, els PRODUCTES que s’ofereixen als Usuaris a través de la Tenda.  En particular ANETO NATURAL podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Tenda, entenent-se que excepte que es disposi d’altre cosa, els nous Productes es regiran por lo disposat en les presents Condicions Generals.  Tanmateix, ANETO NATURAL es reserva el dret de deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avis de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Tenda.

Els productes que s’ofereixen a la Tenda es correspondran de la forma mes fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen a la Tenda.

Els preus indicats a la Tenda es corresponen a preu/caixa i estan expressats en Euros, portant incorporat l´import corresponent a l´Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en el percentatge vigent en cada moment.

ANETO NATURAL es reserva la facultat de variar el preu dels Productes, quan així ho decideixi la política general de la empresa o com a conseqüència de la modificació legal del tipus impositiu per IVA o qualsevol altre tipus de gravamen sobre el comerç.

Política de qualitat

ANETO NATURAL garanteix el compliment de tota la normativa sanitària alimentaria, control organolèptic dels productes i traçabilitat de tots els seus ingredients.

Els productes ANETO NATURAL s’elaboren amb els millors ingredients, frescos i naturals de veritat, sense afegir additius, ni concentrats, ni deshidratats, ni conservants, ni aromes. 

A més  a més, tots els productes d´ANETO NATURAL s’elaboren sense gluten, sense lactosa i sense ou, per la qual cosa son aptes pel consum tant si ets al·lèrgic o intolerant a algun d’aquests ingredients.

ANETO NATURAL s’enorgulleix d’adquirir les matèries primeres de la mes alta qualitat, avalat per el certificat Welfair basat en els referencials europeus Welfare Quality y Awin (animalwelfair.com). Els productes amb aquest segell provindran d’animals criats en granges en les que s’avaluen 4 principis bàsics del benestar animal basats en l’alimentació, l’allotjament, la salut i el comportament.

ANETO NATURAL adquireix les verdures a cooperatives socials, com és el cas de la Cooperativa MANS, que cultiva verdures ecològiques a la vegada que integra a joves en risc d’exclusió social, un projecte social impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera juntament amb la Fundació Molí d’en Puigverd i la Fundació Topromi que cultiva en els horts de Món Sant Benet, un entorn idíl·lic a escassos deu minuts de la nostra fàbrica. 

ANETO NATURAL es preocupa per el medi ambient i l’empremta que deixem en ell, per això els envasos utilitzats son en un 87% d’origen vegetal, reduint així un 18 % les emissions de CO2 versus el mateix envàs amb plàstic fòssil. Gràcies a això, som l’envàs més sostenible de la categoria de caldos.

Pagament segur

Una vegada formalitzada la comanda a la Tenda i dintre del termini màxim de vint-i-quatre (24) hores hàbils, ANETO NATURAL enviarà un correu electrònic a l´Usuari, confirmant la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra i detallarà les característiques del producte i el seu preu.

La comanda no es convalidarà fins que l’Usuari hagi procedit a realitzar el pagament del producte, a tal efecte ANETO NATURAL posa a disposició de l´Usuari diferents sistemes de pagament específicament detallats a la Tenda, que son Targeta de Crèdit o dèbit, PayPal, Transferència Bancària o Bizum.

En cap cas ANETO NATURAL accedeix a les dades bancàries de l´Usuari, les quals son facilitats directament a la plataforma de pagament escollida per l´Usuari. 

ANETO NATURAL arxivarà els documents electrònics en els que es formalitzi el contracte, remetent una copia a l´Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.

La confirmació de la comanda enviada per ANETO NATURAL no te validesa com a factura, tant sols com a comprovant de compra. ANETO NATURAL enviarà juntament amb el producte la factura corresponent al mateix. 

Enviament

L’àmbit territorial de les vendes a través de la Tenda és exclusivament pel territori de la Unió Europea, per lo que el servei d’entrega quedarà limitat a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Tenda s’enviaran, una vegada confirmat el pagament, a l’adreça d’entrega que l´Usuari hagi indicat, en el termini màxim d’entrega de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei. El servei d’entrega d´ANETO NATURAL es realitzarà en col·laboració amb diversos operadors logístics de reconegut prestigi, sent lo usual la entrega de u a dos dies laborables per a entregues nacionals, i de dos a tres dies laborables per a entregues fora del territori nacional.

El cost del servei dependrà en cada moment de les tarifes aplicades pels operadors logístics en funció del destí i import de la comanda.

<50€

>50€

Península

3,95

GRATIS

Baleares

8,95

8,95

<50€

<100€

<150€

UE1**

16,95

21,95

24,95

UE2**

19,95

27,95

32,95

(* Preu de transport IVA inclòs)

ANETO NATURAL s’eximeix de qualsevol responsabilitat en l’incompliment dels terminis d’entrega, quan aquest retràs no sigui per causa no imputable a ella, com vagues de transportistes, incidències en l´abastiment, tancaments de carreteres… 

Dret de Desistiment i reclamació

L´Usuari té el dret de desistir de la compra. Per exercir el dret de desistiment l´Usuari haurà de posar-se en contacte amb ANETO NATURAL a través de correu electrònic a la següent  adreça: tiendaneto@anteonatural.com, i comunicar aquesta decisió en un termini no superior a catorze (14 dies) naturals, contats a partir de la recepció del Producte.

ANETO NATURAL reportarà la recepció del dret de desistiment pel mateix conducte de comunicació, donant les oportunes indicacions a l´Usuari de com procedir per la devolució del Producte. En tot cas juntament amb el Producte s’haurà d’enviar una copia de l’albarà d’entrega i de la factura.

Les despeses de devolució son a càrrec de l´Usuari i s’abonaran al servei de logística designat per ANETO NATURAL sota la modalitat de “a ports pagats”. 

L´Usuari haurà de tornar el producte en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de que ANETO NATURAL l’indiqui la forma de devolució. Una vegada ANETO NATURAL hagi rebut el producte i verificat  el seu estat procedirà dintre d’idèntic termini de catorze (14) dies naturals a l’abonament de les quantitats pagades, utilitzant per això el mateix mitja de pagament que en el seu dia va utilitzar l´Usuari.

No podrà exercitar-se el dret de desistiment quant el producte no es retorni en l’embalatge original o quan el Producte no estigui en perfecte estat.

L´Usuari pot dirigir-se al correu electrònic tiendaneto@anetonatural.com per a formular qualsevol queixa o reclamació que estimi convenient.

Protecció de dades personals

Les dades personals sol·licitades a través de la Tenda seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb l´Usuari. La base de licitud pel tractament de les seves dades per aquesta finalitat és l’execució d’un contracte de compravenda. 

La Tenda recava únicament aquella informació personal de l´Usuari que permeti configurar EL MEU COMPTE  a través de la qual gestionar les comandes realitzades per l´Usuari. El perfil EL MEU COMPTE es mantindrà en actiu en tant l’Usuari manifesti interès pels productes ANETO NATURAL. Transcorreguts dotze mesos sense capi tipus d’activitat en EL MEU COMPTE possibilitarà a ANETO NATURAL a donar de baixa el compte, sense perjudici del dret de l´Usuari de gestionar en qualsevol moment una nova compte.

No es cediran les dades personals a tercers, a excepció de si existeix obligació legal  i a l’operador logístic a fi de que aquest pugui gestionar l’enviament i entrega de la seva comanda.

Informació útil

ANETO NATURAL publica periòdicament en la seva Tenda informació relativa a nous productes, així com ofertes i promocions especials. Els Usuaris de la Tenda tenen la possibilitat de rebre aquesta informació de forma personal a través de notificacions via correu electrònic, sempre que hagin autoritzat expressament a ANETO NATURAL l’enviament d’aquesta informació. Aquesta autorització pot ser revocada de forma immediata per l’Usuari en qualsevol moment, desactivant l’autorització que consta a les dades EL MEU COMPTE.

Detall Països UE Costes de Enviament

Península

UE1

UE2

Zonas Excloses

Espanya

Alemanya

Àustria

Canàries

Portugal

Bèlgica

Dinamarca

Madeira

França

Finlàndia

Açores

Holanda

Grècia

Itàlia

Hongria

Luxemburg

Irlanda

Polònia

Rep. Checa

Suècia

Noruega

Croàcia

Romanía

Sèrbia

Turquía

Ucraïna

Resto UE

Última actualització: 21/12/2022

Menú