Política de cookies

POLITICA DE COOKIES

ANETO NATURAL, S.L.U., en endavant, ANETO NATURAL, amb domicili social al Polígon Industrial Santa María, Carrer Sant Jordi 19, 08271, Artes, Barcelona li informa a continuació de la Política de Cookies que regula l’ús de cookies a www.tiendaneto.com/

ACEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES

L’usuari accepta l’ús de cookies i la present política de cookies a través de la marcació de la casella corresponent. En el cas de que l’usuari accepti l’ús de cookies i la present política de cookies no es tornarà a visualitzar l’avís de la primera capa d’informació durant la sessió corresponent. Igualment, l’usuari podrà modificar la configuració de les cookies a través de la eina habilitada per això.

1. Cookies utilitzades a la pàgina www.tiendaneto.com/

2. Finalitat de les cookies

Les cookies s’utilitzen per captar informació sobre la navegació de l’usuari per, mitjançant l’anàlisi de la mateixa, analitzar com l’usuari interactua amb la pàgina web, i així optimitzar la experiència de la seva navegació.

Aquesta llista s’actualitzarà a mesura que vagin canviant els serveis oferts en el lloc web i les cookies utilitzades a tals efectes. No obstant, ocasionalment, durant aquesta actualització pot ser que la llista no inclogui ja una cookie, encara que sempre es referirà a cookies amb propòsits idèntics als registrats a aquesta llista.

3. Desactivar les cookies

L’usuari pot rebutjar prèviament la possibilitat de que s’utilitzin les cookies en el seu equip mitjançant la configuració del seu navegador, però això comportarà una experiència de navegació menys satisfactòria que inclús pot arribar a ser defectuosa. Per a mes informació sobre la desactivació de cookies visita les pautes de desactivació de cookies previstes per a qualsevol dels quatre navegadores mes usats (Firefox, chrome, internet explorer, safari).

4. Revocació del consentiment

L’usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la instal·lació i us de cookies, a través de la configuració del panel de cookies.

Menú